Сертифицирани опаковки за Вашите пратки

Сертифицирани опаковки за Вашите пратки

Дер Куриер предлага широка гама от съвместими с IATA квалифицирани активни и пасивни опаковъчни решения за пратки от всякакъв вид – биологични проби, кръвни проби, фармацевтични и хранителни продукти. Ние предлагаме внимателно подбрана гама от съвременни системи с контролиращи температурата среди като течен азот, сух лед, охладени пакети (пакети с гел) или дори вакуумно изолирани системи с PCM (Phase Change Materials), контролирани от подходящи температурни монитори.